Τρίφτης ψωμιού

Περιγραφή

Δυνατότητα παραγωγής: 50 kg/h